Rep. av airconditioning som ikke virker

På et Marine Air System ombord en Fairline 68 squadron hadde vi en feil på airconditioning systemet.  Ga ikke varme ved ved innstilt på «heat»  Kompressor gikk en stund og stoppet.

Hva som ble gjort
  • Var ombord og foretok feilsøk
  • Konstatert feil
  • Skaffet nødvendige deler
  • Byttet  defekt del
  • Kjørt i gang
  • Mer feil kom frem

Men ved gjennomgang av funksjonen på chiller pumpen så vi at styrekortet på pumpen behøvdes å skiftes.

Skiftet styrekort på chiller pumpen. Kjørt i gang systemet. Nå går chiller pumpen fint, men varmeveksleren frøs tett veldig fort. Det viste seg da at sjøvann systemet sirkulerer for dårlig. Pumpen går greit men for liten fløde. For å unngå at varmeveksleren fryser kjørte jeg systemet på kjøling. Da fikk vi mer fløde på sjøvannsiden. Så da at det kom ut mye skitt  i sjøvannet. Dette skyldes nok lite bruk.

Testet system på «heating» og da gikk det fint. Kjørte systemet et time og kontrollerte at alle rom fikk varme. OK.